Deze koolstofafzuiger wordt vooral gebruikt voor het afzuigen van organische geuren. Hij neutraliseert deze geuren doordat de afgezogen lucht langs koolstofpatronen wordt geblazen. Ook overige dampen en gassen zoals bijvoorbeeld ethanol, benzine, terpentine en nicotine worden geneutraliseerd. Bij de machine zit documentatie over de exacte substanties waarvoor hij gebruikt kan worden.