Parkkergarage Delft

Bij de parkeergarage in Delf ligt langs de nieuwe spoortunnel deze parkeer lange garage. Tijdens de bouw van de drukvloeren is hier een grote hoeveelheid beton gestort, welke moest worden glad gemaakt met vlindermachines. Vlindermachines zijn veelal uitgevoerd met verbrandingsmotoren op benzine. Zonder ventilatie zou de concentratie van onder andere Co2 binnen korte tijd te hoog oplopen om de werkzaam heden te moeten stoppen.

Bij beton storten is het van groot belang dat de vlinder machines continu door kunnen  gaan. De firma Dura Vermeer heeft gekozen voor een slimme oplossing. Door een grote axiale ventilator aan de voorzijde te zitten die de schone lucht de garage in blaast. En van achteruit de vervuilde lucht er uit te zuigen.

De ruimte waar beton gestort werd is een tijdelijke wand geplaatst om er voor te zorgen dat de ruimte waar gewerkt werd zo klein mogelijk bleef. Dit resulteerde in een beter resultaat en werkte kosten besparend om niet de hele garage moest worden belucht. Naar mate de werkzaamheden vorderde is de wand naar achteren geplaatst en de ventilatie is mee op geschaald omdat de te ventileren ruimte groter werd. Via de trappenhuizen zijn slangen naar buiten gracht om de kwalijke dampen af te zuigen.